Медальони от ДЪБ

Медальони от ДЪБ

ДЪБ

Дъбът е символ на сила и издържливост.

Сред дърветата дъбът изпъква ярко зареден с голяма знакова сила. Притежава  твърда дървесина и поради това растението се приема като символ на безсмъртието и вечността. Дъбът е свещено дърво в културите на много народи. Символизира  майката-земя. В Древна Гърция е дървото на Хера и на Зевс. Дъбът често е  улучван от мълнии и затова се вярва, че по време на буря не бива да се стои под  дървото. Тази връзка между дъба и мълнията намира израз в символиката – той е  приеман за знак на Зевс (Юпитер),  с най-мощното оръжие – мълнията. 
Елините смятали, че дъбът  символизира божествената същност и е знак за могъщество.
Дъбът е свещено дърво за римляните и за келтите.
Според населението от гръко-римския културен ареал, тези дървета са обитавани  от особен вид нимфи, наричани дриади.
Най-свещеното дърво за славяните е дъбът. Според представите им, Вселената е  едно огромно дъбово дърво. То е атрибут на славянския бог Перун, повелител на  гръмотевиците и мълниите. Бъдникът,  запалван през коледната нощ е от дъбово дърво. Неговата пепел има магическа и предпазна сила за обитателите на дома. Дъбът се смята за мощно защитно средство срещу зли  влияния. Символ е на здраве, късмет и плодовитост. Още от древността келтите са използвали дъбова дървесина за изработването на бурета и други съдове за вино.
Дъбът е почитен и от древните германи. Често техните събрания и тържества се  провеждали под сенките на тези дървета. Дъбът е атрибут на бог Тор, аналогичен  на Перкунас, бог на гръмотевиците на древните латвийци.
В Китай е символ на сила и устойчивост – под напора на вятъра дъбът се огъва,  но не се счупва. В Антична Япония е известен бог на дъба.
За юдеите дъбът е израз на божественото присъствие.
За християните това дърво е белег на душевната устойчивост на Христос. Свързва  се с постоянство в решенията и упоритост при постигане на целите.
 
 Дъбовата дървесина има голяма якост, трайност и е непропусклива за течности.
Освен за строителни цели, дъбът е високо ценен заради изключителната си текстура, и заради изобилието си от цветове. Поради тези качества е любимо дърво на дърводелци и мебелисти. Първоначалният цвят на дъба е бледокафяв, но потъмнява с течение на времето.
Подреди по